درباره ما

ما را بیشتر بشناسید

یکی از دغدغه های اصلی برگزارکنندگان رویداد ارائه گواهینامه حضور در رویداد به شرکت کنندگان بود که با شیوع ویروس کرونا این دغدغه بیشتر شد زیرا شرکت کنندگان بصورت آنلاین در دوره های آموزشی شرکت می کنند ولی برگزارکنندگان می بایست گواهینامه های حضور در دوره را بصورت فیزیکی ارسال نمایند. مجموعه PNcertificate برای برطرف کردن این دغدغه امکان صدور آنلاین گواهینامه شرکت در دوره را به خدمات سامانه خود اضافه نمود. پس از اتمام دوره برگزارکننده گان، تیم ما گواهی های حضور شما دوستان را درسامانه قرار داده و شما میتوانید به راحتی با وارد کردن کد گواهی آن گواهی را استعلام و دریافت کنید. برای صدور گواهینامه های حضور در رویداد می بایست حتما یک نفر این فایل ها را به نام شرکت کنندگان صادر و سپس آن ها را چاپ نماید و مهر و امضاء گواهینامه ها انجام شود سپس فرایند ارسال انجام شود که این ها همه مستلزم صرف زمان و هزینه های بسیاری برای برگزار کنندگان است. حال نیز امکان بروز خطای انسانی در صدور گواهینامه و یا پرینت آن ها بسیار زیاد بوده که می بایست دوباره تمام کارها از سر گرفته شود. ولی با استفاده از صدور آنلاین گواهینامه، هم در هزینه ها، زمان صدور و هم خطای انسانی به حداقل خود می رسد.
0
همکاران
0
دوره آموزشی
0
مدارک ارائه شده