قوانین و مقررات

تعریف وب سایت

وبسایت با آدرس pncertificate.com که زیرساخت آنلاین جهت ایجاد امکان رهگیری گواهی های حضور چاپ و طراحی شده می باشد، نقش طراحی و چاپ را دارد.

 

 

گواهینامه ها

کاغذی پرینت شده که برروی آن مشخصات برگزار کننده، مشخصات فرد حاضر، مشخصات ایونت یا… در آن آمده است و فاقد هرگونه ارزش قانونی می باشد.

 

مدیر مرکز آموزش

فردی است که به عنوان ریاست مرکز آموزشی مجوزات لازم را از مراجع ذی صلاح دریافت کرده و برگزار کننده دوره های مهارتی و آموزشی می باشد و بطور مستقیم یا غیرمستقیم درخواست طراحی و چاپ گواهی حضور دارای کدرهگیری برای شرکت کنندگان در ایونت ها و دوره ها و… خود را می دهد.

 

قرارداد

به مجموعه شرایط توافق شده بصورت الکترونیکی یا مکتوب فی مابین طرفین اطلاق می شود که مطابق آن شرایط لازم برای طراحی و چاپ و فعالسازی استعلام توسط یک طرف برای مرکز آموزش طرف دیگر فراهم شده است و برای طرفین لازم الاجراست.

فرایند ثبت و صدور

به فرایند دریافت سفارش، چاپ آن پس از تایید طرف دوم و فعال سازی کد رهگیری فرایند طراحی و چاپ (فرایند ثبت و صدور) می گویند.

کد ریجستر

برروی هر گواهی حضور یک کد منحصر به فرد درج می شود که با استفاده از آن کد میتوان در سایت تصویر گواهی حضور چاپ شده را مشاهده کرد.